Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΠρογραμματισμόςΕισαγωγή στον προγραμματισμό Python (Αγγελιδάκης)

προτάσεις από το ΕΠΑΛ Σπάρτης

Υλικό

Υλη  Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017


Βασικές αρχές Πληροφορικής και ψηφιακή τεχνολογίας

υλικό από συνάδελφο

ιστολόγιο για το μάθημα

Λειτουργικά συστήματα

Υλικό από συνάδελφο

σύγχρονο υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος

αξιοποιήσιμο υλικό με φωτογραφίες

σχέδια που μπορεί να βοηθήσουν

Προσομοίωση ΛΣ Windows

Δοκιμάστε το Ubuntu από το browser σας

Εφαρμογές Πληροφορικής


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού)
Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης  δυσκολίας και συγκεκριμένα:
α)  δύο (2) θέματα θεωρίας,
β)  δύο (2) θέματα ασκήσεων  ή προβλημάτων.
Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται  η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.
Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2x25%).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με το νόμο 4186/2013 στα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού, τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα/ τους διδάσκοντες και δεν ισχύει για αυτά η Τράπεζα Θεμάτων.

Στο μάθημα «Πληροφορική» Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. προτείνεται να εφαρμοστούν όσα έχουν καθοριστεί για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου (Πράξη 35/2016 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., αρ. πρωτ. σχετικού εγγράφου ΥΠΠΕΘ: 150671/Δ2/15-9-2016), καθώς για το εν λόγω μάθημα ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 932 τ.Β΄/14-04-2014). Αναλυτικά (ύλη και οδηγίες) 20/10/2016

Χρειάζεται προσοχή στο να προσαρμοστεί η ύλη στο επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών σας.


Εξέταση του μαθήματος
Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΕΠΑΛ, αν ανατρέξουμε στον νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε και ισχύει πλέον για το Νέο Λύκειο (άρθρο 11, παράγραφος 3), εκεί αναφέρεται:
"Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα θέματα ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά
ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα."
Το μάθημα μας πέφτει στην υπογραμμισμένη κατηγορία, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το προσανατολίσουμε την ύλη στις ανάγκες των μαθητών μας- αρκεί αυτές να είναι στην ύλη.

Σύμφωνα με το Νόμος 4186, «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»… Κοιτάξτε το Άρθρο 9: Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα… με μαθήματα Γενικής Παιδείας…, και μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού… Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:… Εφαρμογές Πληροφορικής… Και το Άρθρο 11:… Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα θέματα ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα
Υλικό από συνάδελφο

Πρόταση για την υλοποίηση του μαθήματος (αξιολόγηση, παιδαγωγικά οφέλη κ.ά). Μπορείτε να βρείτε προτάσεις για την υλοποίηση και την αξιολόγηση στο ιστολόγιο για τις Ερ Εργασίες αφαιρώντας τα τυπικά. Οι ρούμπρικες αξιολόγησης είναι αξιόλογες και "λύνουν" τον πονοκέφαλο της αξιολόγησης.


 

Δίκτυα 1

Καλό είναι να μελετηθεί και η ύλη του μαθήματος Δίκτυα 2 και να βεβαιωθεί ο εκπαιδευτικός ότι χτίζει για το Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα

Υλικό από εκπαιδευτικό

Προτάσεις και υλικό από διδάσκοντες

Γενικά

18/9/2014 Περιμένουμε οδηγίες για τα νέα ΠΣ, πιστεύω ότι θα έρθουν σύντομα

Προτάσεις

Οδηγίες
  • τα εργαστηριακά μαθήματα καλό είναι να υλοποιούνται με δραστηριότητες από τους μαθητές προτιμήστε όπου μπορείτε να είναι 2ώρα στο πρόγραμμα.
  • στα μη πανελλαδικά εξεταζόμενα τα μαθήματα  προσαρμόσετε το επίπεδο του μαθήματος στους μαθητές σας και ενσωματώσετε δραστηριότητες βάζοντας συγκεκριμένους  στόχους.
  • στα γενικά μαθήματα προσπαθήσετε να κάνουν οι μαθητές δραστηριότητες καλύτερα σε θέματα Πληροφορικής. 

Java applets 

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών


ύλη 2012-2013

Βιντεομαθήματα

Βίντεο και παρουσιάσεις 

πολύ οργανωμένη ιστοσελίδα για το μάθημα

Χρήσιμα applets 

Δίκτυα 2

ύλη   Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017
 
Ανεπίσημο, αλλά καλό, βοήθημα 

και άλλο βοήθημα

Υλικό από εκπαιδευτικό


Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Πολυμέσα


Στόχος μας είναι να αποκτήσει ο μαθητής τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων, ώστε να είναι ικανός να συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης αντίστοιχων εφαρμογών. Η πρόταση είναι το μάθημα να γίνεται με τη μορφή μικρών δραστηριοτήτων που θα αναλαμβάνουν οι μαθητές σε ομάδες (2 ατόμων τουλάχιστον). Επίσης στο πλαίσιο του δυνατού να είναι ρεαλιστικά και να βλέπουν οι μαθητές τη χρησιμότητα τους ώστε να έχουν το ενδιαφέρον τους.

Η χρήση λογισμικών επεξεργασίας εικόνας, ήχου και βίντεο (παραδείγματα υπάρχουν εδώ)

Θεωρία
  το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή
  παρουσιάσεις από το ΤΕΙ Κρήτης (απλοποιήστε το στο επίπεδο των μαθητών σας)

Λογισμικό Πολυμέσα 

 Εκπαιδευτικά Σενάρια για τη διδασκαλία των Πολυμέσων (άρθρο)
 Καλό θα είναι να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα λογισμικά, κατά προτίμηση ελεύθερα  

Παραδείγματα ασκήσεων 
  Χρήση της ΝεφοΠληροφορικής για το μάθημα

Vimeo για ανάρτηση video, συνεργασίες, αλλά και οδηγίες για λήψη επεξεργασία κ.ά.

Για τη λήψη φωτογραφιών σε μαθητές υπάρχουν αυστηρές οδηγίες και πρέπει να υπάρχει γραπτή άδεια από κηδεμόνα. Κάτι που διευκολύνει τη διαδικασία είναι η χρήση μάσκας (μια αναζήτηση printable masks στο Google).

Vectorian Giotto (δωρεάν, απλό στη χρήση και με tutorials) του Ηλία Μωράτη.

Δημιουργία θεματικών βίντεο με διάφορα ενδιαφέροντα για παράδειγμα